Виктория Б.Пандурова

Виктория Б. Пандурова семеен терапевт и специален педагог

Семейна терапия Видове консултации За контакт

Полезни статии

Цели на индивидуалната психотерапияЦели на семейната терапияТерапевтична помощ при хронични заболяванияНасилие в семействотоТревожностДомашно насилиеХроничният стрес при родители на деца със заболяванияРодителски практики и стилове на възпитаниеКонсултация при семейни конфликти.

Начало » Консултация при семейни конфликти.

Консултация при семейни конфликти.

 
Консултация при семейни конфликти.
Причините за конфликт между партньори могат да бъдат много от битови разногласия, до неразбиране нуждите на всеки един от партньорите, нарушено доверие, емоционално отдалечаване между тях, проблеми с детето, намеса на трети човек във взаимоотношенията, неудовлетворени очаквания, нереалистични очаквания и мн. други. В повечето случаи партньорите сами се справят с възникналите конфликти в семейството и нямат нужда от терапевтична консултация. Когато възникне конфликт между членовете на семейството, семейните отношения между тях се променят, като много често способността за адекватна комуникация между партньорите е нарушена поради емоционалния заряд на ситуацията. В подобна ситуация отношенията от доверителни и любовни преминават в агресивни и дезадаптивни, при което всеки един от партньорите наранява другия както с поведението си така и с думите които изрича. Ако това положение се задържи продължително време и доведе до една непрестанна конфликтна обстановка между съпрузите, партньорите семейната динамика се променя като придобива дезадаптивен характер и заплашва с разпад на двойката. В подобни случаи е добре  те да потърсят семейна консултация със семеен терапевт. 
Семейният терапевт ще проследи възникналите семейни динамики, ще ги определи и ще проведе семейна консултация със съпрузите, партньорите за подобряване на комуникацията между тях като им разясни пропуските в разбиране думите на всеки един от тях поради емоционалния заряд на ситуацията възникнала следствие на не разрешен конфликт между двамата. Често основния проблем между партньорите е, че те възприемат погрешно думите на другия като по този начин остават с грешни впечатления и конфликта се обостря защото всеки един се чувства неразбран, а това много често се възприема като предателство на любимия човек. В такива моменти ролята на семейния консултант е да изиграе ролята на медиатор между двамата като чрез своята намеса да спомогне за правилното възприятие на думите на всеки един от двамата партньори, като разясни на всеки един от партньорите впечатлението, което остава у другия чрез думите, които изрича. 
Много често партньорите влагат коренно различен смисъл в думите си за разлика от възприетия от другия партньор смисъл. Тази особеност в общуването отчуждава двамата един от друг като затруднява преодоляването на конфликта между тях.  Друга основна роля на семейния консултант е да даде консултация на двойката как да подържат пълноценна комуникация по между си като им разясни, че комуникацията между хората не е само вербална, но е и физическа и да разясни различни похвати за преодоляване на конфликти при възникването им. Семейната консултация спомага за хармонизация на взаимоотношенията и изглаждане на различията между партньорите. Дава насоки за пълноценна комуникация между двамата и учи на способи за потушаване на конфликта в зародиш. Съществуват различни похвати при преодоляването на конфликтните отношения и ролята на семейния консултант е да запознае двойката с тях като подбере тези, които най – добре съответстват на възникналите взаимоотношения. 
Семейна терапия | Видове консултации | За контакт |