Виктория Б.Пандурова

Виктория Б. Пандурова семеен терапевт и специален педагог

Семейна терапия Видове консултации За контакт

Полезни статии

Цели на индивидуалната психотерапияЦели на семейната терапияТерапевтична помощ при хронични заболяванияНасилие в семействотоТревожностДомашно насилиеХроничният стрес при родители на деца със заболяванияРодителски практики и стилове на възпитаниеКонсултация при семейни конфликти.

Начало » Цели на индивидуалната психотерапия

Цели на индивидуалната психотерапия

 
Човешкият живот не е монотонен, а е богато изпъстрен с различни събития, които могат да бъдат емоционално обагрени или свързани с различни затруднения. Човек притежава огромен ресурс вътре в себе си за справяне с ново възникналите събития в живота си, но има случаи, в които всеки един от нас може да изпита затруднение. В такива моменти е удачно да бъде потърсена консултация с психотерапевт. Ролята на психотерапевта е да консултира в момент когато всички известни на човек методи за справяне са изчерпани или не са дали желания резултат. Психотерапевтичната консултация помага човек да погледне рационално на живота и да открие неподозирани ресурси в себе си за справяне с възникналата ситуация.
Психотерапевтичната сесия е среща, която се осъществява между психотерапевт и човек, търсещ  специализирана консултация. За да бъде една терапевтична сесия успешна е необходимо да бъде изградено тясно сътрудничество, основаващо се на доверие между психотерапевта и потърсилия помощ човек. Успешна психотерапия се постига когато консултирания изгради силно партньорство с своя психотерапевт и двамата работят заедно за справяне с възникналия проблем. Психотерапевтичните консултации целят да снемат напрежението при тревожност, да дадат алтернативна гледна точка на консултирания при състояние на застой и конкретни напътствия за справяне с различни състояния на затруднение възникнали на базата на конкретни събития,  или такива свързани с основни общочовешки цели като създаване на семейство, намиране на работа, успешно интегриране в обществото и др.
Всяка психотерапевтична сесия, за да бъде успешна, стъпва на основни правила за провеждане, за които консултиращия се бива предварително уведомен и има времева рамка, която не може да бъде нарушавана. По време на психотерапия подробно се разглеждат всички въпроси, вълнуващи  терапевтирания, като се търси оптимално решение за справяне. 
При психотерапевтичната сесия психотерапевтът използва набор от различни психотерапевтични техники индивидуално подбрани за конкретния случай, чрез които човек бива консултиран и му се дават напътствия за да използва собствения си неподозиран потенциал за справяне.
Чрез провеждане на подходяща психотерапия човек е в състояние да възстанови равновесието в себе си и да открие нов начин за справяне в живота. 
Семейна терапия | Видове консултации | За контакт |