Виктория Б.Пандурова

Виктория Б. Пандурова семеен терапевт и специален педагог

Семейна терапия Видове консултации За контакт

Полезни статии

Цели на индивидуалната психотерапияЦели на семейната терапияТерапевтична помощ при хронични заболяванияНасилие в семействотоТревожностДомашно насилиеХроничният стрес при родители на деца със заболяванияРодителски практики и стилове на възпитаниеКонсултация при семейни конфликти.

Начало » Насилие в семейството

Насилие в семейството

 
Всички ние сме били свидетели на форма на насилие било в нашето собствено  семейство или в това на близки до нас хора. То съществува и макар в повечето случаи ние да се опитваме да го игнорираме, рано или късно настъпва моментът, в който то пряко оказва влияние върху нас самите. Насилието в семейството е проблем, стар колкото света. Без значение от това какъв е социалния статус, интелектуалното ниво или културните особености на човек, той е склонен на насилие. Много и различни са факторите, определящи това дали даден индивид ще прояви или не насилие в семейството си и обществото, в което живее. През вековете, в различните култури и религии на насилието се е гледало и се гледа по различен начин. Много  често дори и сега вредата от насилието в семейството е проблем, който е силно подценен или просто хората било от страх или срам предпочитат да не  обсъждат. При възникване на взаимоотношения на насилие в семейството потърпевши са всички членове на семейството, а от тук и обществото, от което то е неразделна част . Семейство, в което се упражнява насилие, създава непълноценно поколение, което не е в състояние по -късно да изгради нормални междуличностни взаимоотношения. По тази причина на насилието трябва да се гледа като на сериозен социален и психологически проблем. 
От средата на миналия век проблемът за домашното насилие излиза на „бял свят“ и се дефинира, като основна причина за възникването на психическа патология и патологично поведение в случаите когато не става дума за органична или наследствена увреда. Официално проблемът за първи път е поставен от феминистки организации и движения, борещи се за равни права между половете. Зачитането на човешките права в частност правата на жените довежда до промяна във възприятията за насилие. Жените се изправят пред обществото и гласно заявяват, че не са собственост и не желаят да понасят всичко безропотно. Насилието се дефинира, като сериозен проблем с голямо социално и психологическо влияние. Интензивната работа и усилие в борба срещу него довеждат до това в днешни дни да имаме точна и ясна дефиниция за това, че то съществува, как да го разпознаем и как да се борим срещу него. Създават се законови разпоредби и правила за справянето с проблема. Неправителствените организации създават мрежа от центрове, в които хора жертви на насилие могат да получат убежище или помощ – правна и психологическа. Независимо от това, че насилието все още съществува, трябва да се отбележи, че то вече е явно и по никакъв повод не се толерира в повечето развити страни.
Семейна терапия | Видове консултации | За контакт |