Виктория Б.Пандурова

Виктория Б. Пандурова семеен терапевт и специален педагог

Семейна терапия Видове консултации За контакт

Полезни статии

Цели на индивидуалната психотерапияЦели на семейната терапияТерапевтична помощ при хронични заболяванияНасилие в семействотоТревожностДомашно насилиеХроничният стрес при родители на деца със заболяванияРодителски практики и стилове на възпитаниеКонсултация при семейни конфликти.

Начало » Тревожност

Тревожност

 
Тревожното личностово разстройство се характеризира с притеснение и стеснителност, които ескалират до постоянно безпокойство за  провал в общуването и външните прояви. Тревожните личности се страхуват от критика и неодобрение и от всяка нова ситуация. При събирания се чувстват неуютно, което им причинява сърцебиене, лесно изнервяне, потене, скована моторика и безпокойство, които от своя страна пречат на общуването или привличат вниманието на околните. Понякога в компании тревожните пият твърде много, за да постигнат увереност. За разлика от шизоида, който е откъснат и хладен, тревожният се стреми към общуване и близост, често дори отчаяно. От всички личностови разстройства, тревожния, е най – близо до невротичния защитен стил (его – дистонен) най – критичен към състоянието си и най – мотивиран за терапия. Въпреки, че са боязливи, тревожните не са страхливци. В истински опасни ситуации те могат да се държат достойно и често да преживяват уплахата малко комично, едва след като всичко е минало. Себенеувереността им засяга предимно аспектите на общуване. Особено мъчителна за тях е проявата на плахост в интимната сфера. За разлика от шизоидните, другите не са им безразлични, а самотата им тежи, което от своя страна при много от тревожните личности все пак води до създаване на трайни връзки и семейства. Тревожната личност е застрашена от депресия, алкохолизъм и тревожни разстройства, а в поведението си на боледуване може да се държи панически или изискващо.

Наред с тревожността като личностово разстройство трябва да се обърне внимание и на явлението „семейна тревога“, обуславящо ситуация на безпокойство при няколко индивида, живеещи в семейни отношения. Тя се изразява в тотална семейна неудовлетвореност, семейно обусловено непосилно нервно – психично и физическо напрежение, чувство за вина. В следствие на нея се нарушава общуването и нормалното функциониране на семейството. Характеризира се с агресивно поведение, омраза, безразличие, апатия, отсъствие на радостни моменти, невротично поведение, субдепресивни състояния, развитие на зависимости (алкохол). Причините за възникване на семейно обусловена тревожност се свързват с присъствието на тежко болни лица в семейството, безработица, някои характерологични особености на личността: свръхсензитивност, лабилност, акцентуации, чувство за малоценност, патологична ревност, разстройства на влеченията, фамилна обремененост. Семейната тревожност може да има и конкретна насоченост като: готварски умения, сексуална задоволеност на партньора, участие в общия бюджет, родителски ангажименти и всички останали сфери на семейния живот.

От казаното по – горе може да се извади извод, че клиниката на тревожността е твърде разнообразна и трудна за дефиниране. Тя по – скоро присъства като елемент в човешкото съзнание и ситуацията е тази, която я вади на преден план или не. Тревожността е разстройство засягащо здрави хора и в зависимост от това дали се лекува или не може да доведе до тежки психически последици. Важно е да се отбележи, че при потърсена своевременно помощ, тя не представлява заплаха за психичното и физическо здраве на човек.
Семейна терапия | Видове консултации | За контакт |