Виктория Б.Пандурова

Виктория Б. Пандурова семеен терапевт и специален педагог

Семейна терапия Видове консултации За контакт

Полезни статии

Цели на индивидуалната психотерапияЦели на семейната терапияТерапевтична помощ при хронични заболяванияНасилие в семействотоТревожностДомашно насилиеХроничният стрес при родители на деца със заболяванияРодителски практики и стилове на възпитаниеКонсултация при семейни конфликти.

Видове консултации

  

Семейни консултации:

•	Затруднения при дефинирането на основните функции на семейството и конкретно как и от кого се изпълняват те в конкретното семейство. Разлика в ролята на двата пола;
•	Връщане на фокуса на всеки член от семейството към семейството като цяло и съчетаването му с индивидуалните нужди на отделните членове;
•	Спомагане за идентифициране на конфликтите в семейството и причините за възникване на напрежение в общуването;
•	Обединяване на членовете за решаване на семейните проблеми. Дефиниране на ролята на всеки от членовете и предоставяне на съвети за справяне със заеманата роля в семейството;
•	Терапия на семейството при хронично болен член;
•	Терапия при насилие в семейството;
•	Семейно консултиране и планиране;
•	Диагностика на нарушенията в семейните взаимоотношения;
•	Психоаналитична семейна психотерапия;
•	Справяне с развод;
•	Справяне с възникване на смърт в семейството;
•	Тревожност;
•	Конфликт между съпрузи;
•	Конфликт между родители и деца.
•	Терапия при нарушена интимност между партньорите

Семейната терапия може да се провежда с цялото семейство или индивидуално с всеки от членовете.

Консултации на родители за различни затруднения при деца:

•	Обучителни трудности при придобиване на основни умения на детето в детско – юношеска възраст;
•	Социални, емоционални, поведенчески и умствени затруднения при деца;
•	Затруднения при деца или юноши при създаване на приятелство с други деца или общуване с възрастни;
•	Трудности при обучението в училище на деца и юноши;
•	Физически затруднения и инвалидност при деца и юноши;
•	Затруднения при общуване с връстници и възрастни;
•	Медицинско заболяване, което затруднява обучението и общуването в детско-юношеска възраст.
•	Консултации на родители за етапите в детското развитие

Подходът към всеки случай е индивидуален като родителите получават практически съвети за справяне и адаптиране към възникналото затруднение в психическото, емоционално и физическо състояние на детето или юношата.

Всяка терапевтична сесия е с продължителност 60 минути и обичайно се провежда веднъж седмично. При необходимост, първоначално е възможно да се провежда и по-интензивна терапия. 
Методите на терапия се подбират индивидуално и според нуждите на конкретния случай.


      
Семейна терапия | Видове консултации | За контакт |