Виктория Б.Пандурова

Виктория Б. Пандурова семеен терапевт и специален педагог

Семейна терапия Видове консултации За контакт

Полезни статии

Цели на индивидуалната психотерапияЦели на семейната терапияТерапевтична помощ при хронични заболяванияНасилие в семействотоТревожностДомашно насилиеХроничният стрес при родители на деца със заболяванияРодителски практики и стилове на възпитаниеКонсултация при семейни конфликти.

Семейна психотерапия

Какво представлява семейната психотерапия

  
	Семейната терапия е форма на психотерапия, известна още като фамилно или брачно консултиране, при която фокусът пада върху семейството.
	Под семейство се разбира хора свързани по между си с роднински връзки, както и други близки. 
	Семейната терапия разглежда и консултира взаимоотношенията между съпрузи, родители и деца, прародители и деца, близки и по-далечни роднини и близки приятели. 
	В семейството човек се ражда, бива отглеждан и възпитаван като примерът на семейството е основа за бъдещия живот на всеки. Всяко семейство в своята същност се различава от другите семейства и точно това спомага хората да израстват различни и уникални. Семейните отношения са основа на комуникацията на човек с обществото. В зависимост от конкретната култура, традиция и морална стойност на семейството, човек формира своята същност. 
	Именно поради основната роля на семейството в живота на човек семейната терапия е изключително полезна при възникване на затруднения в общуването или здравето на човек. Семейната терапия възстановява хармонията и баланса между членовете на семейството, като предоставя подкрепа на всеки член и семейството като цяло.
	Обикновено семейната терапия се провежда с всички членове на семейството или с колкото е възможно повече членове, но е възможно всеки един член да посещава индивидуални сесии. При провеждане на индивидуални сесии човек сам решава каква част от споделената информация да стане достояние на другите семейни членове.Отношението към всеки един представител на семейството е с дълбок респект към личността му. Целта на терапията е възстановяване на хармонични отношения и справяне със затрудненията в семейството като това се постига чрез индивидуален подход към всеки член на семейството.
	Индивидуалният подход към всеки член стъпва върху техники от различни психотерапевтични школи като те се подбират според  личните цели на човек. Провежданата психотерапия си поставя за цел всеки човек да достигне набелязаните си цели и да се справи с възникналите затруднения.
	Семейният терапевт е психотерапевт, който споделя виждането, че семейството е основа на развитието на човек. Психотерапията се провежда с оглед на опита придобит от всеки в родното семейство. По време на психотерапията подробно се разглеждат и социалните взаимодействия на всеки, тъй като другият съществен фактор при развитието на човек е социалното му обкръжение.
	При провеждане на психотерапия, било то семейна или индивидуална, фокуса пада върху личността на всеки един от членовете, като цел е всеки да приеме различието у своите близки.
Семейна терапия | Видове консултации | За контакт |